Algemene Voorwaarden

Definities en Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, aankopen en leveringen van kleding en accessoires aangeboden door LOU VE Boutique, gevestigd te Rembrandthof 40, 1181 ZL Amstelveen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82062919, en op alle overeenkomsten die LOU VE Boutique aangaat met haar klanten.
 2. Door het betreden van onze fysieke winkel of door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn.

Aanbod en Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van LOU VE Boutique zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een klant het aanbod van LOU VE Boutique accepteert.
 2. LOU VE Boutique behoudt zich het recht voor om prijzen, modellen en kleuren te wijzigen.

Prijzen en Betalingen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven in de winkel of tijdens het bestelproces op de website, indien van toepassing. Verzendkosten zijn van toepassing zoals gespecificeerd in sectie Kosten.

Levering en Verzending

 1. LOU VE Boutique streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren, maar garandeert geen leveringstermijnen.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LOU VE Boutique tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Retourbeleid

 1. Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na aankoop een artikel te retourneren of te ruilen, onder de voorwaarden dat het artikel ongebruikt is, voorzien van alle labels en in originele verpakking.
 2. Specifieke retourinstructies en voorwaarden zijn beschikbaar in onze winkel en op onze website. Retourkosten zijn voor eigen rekening zoals gespecificeerd in sectie Kosten.
 3. Sale items kunnen niet geretourneerd worden.

Klachten en Garantie

 1. LOU VE Boutique staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Bij gebreken of verkeerd geleverde producten dient de klant binnen 14 dagen contact op te nemen met LOU VE Boutique.
 2. Klachten worden binnen 14 dagen door ons behandeld, na ontvangst van de klacht.

Privacy

 1. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto’s en andere materialen op de website en in de winkel, liggen bij LOU VE Boutique of haar licentiegevers.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van LOU VE Boutique is beperkt tot het bedrag van de aankoopwaarde van het product of de dienst.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is LOU VE Boutique niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant.

Wijziging van de Voorwaarden

 1. LOU VE Boutique behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen LOU VE Boutique en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Contactinformatie Vragen, klachten of opmerkingen kunnen gericht worden aan LOU VE Boutique via info@louveboutique.nl of door ons te bezoeken op het adres: Rembrandthof 40, 1181 ZL Amstelveen, Nederland.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 20-02-2024. Wij adviseren klanten om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen voor eventuele wijzigingen.